• FR
  • NE

par Jan Baetens

Analyses Comparées

analyse

méthode

[1] Voor meer details over het begrip « constraint » (of « constrained writing »), zie FORMULES, la revue des littératures à contraintes (Parijs, éd. Noésis) en de bijhorende website: www.formules.net.
[2] Ik volg hier de heel nuttige tegenstelling zoals voorgesteld en becommentarieerd door Jean Ricardou in hfdst. 5 van Nouveaux problèmes du roman, Parijs, Seuil, 1978.
[3] De lezer heeft al begrepen dat in deze context het typevoorbeeld van de geïnspireerde schilder Paul Delvaux is, waarmee Magritte niets te maken heeft, wat sommige kunsthistorici daar ook over mogen zeggen. De gemeenschappelijke band met het surrealisme volstaat immers niet om de manieren van schilderen van deze kunstenaars als analoog te beschouwen.